lördag 20 oktober 2012

Andlighet

Vad är andlighet?

Jag har förut trott att andlighet har något med religion att göra, men ju längre jag levt har jag förstått att andlighet är min egen resa inåt. Jag tror vi bär med oss en visdom och kunskap i vårt inre som är vår andlighet, vår egen själ. Ibland får vi möjlighet att lyssna till vår inre röst, vårt högre jag. Det är här vi får vår egen vägledning. Jag tror att vi endast kan söka den inom oss. Ju mer vi söker den utanför oss själva desto vilsnare blir vi. 

Så har det iallafall varit för mig. Jag har hela mitt liv sökt på andra ställen än hos mig själv och trott att just det var sanningen. Det var först när jag släppte taget, när jag inte orkade söka och springa än hit än dit som jag började finna mig själv. När vi inte så krampaktigt håller fast vid vissa saker eller föreställningar så kommer våra alldeles egna svar så småningom att träda fram. Sen tror jag inte att det finns EN sanning. Alla måste hitta sina alldeles egna.. Vad hemskt om alla trodde lika. Om alla trodde på samma sak. Ingen utveckling skulle ske och allt skulle stanna upp. Det är ju genom våra olikheter vi kan utvecklas och gå framåt. 

Inga kommentarer: